Misyon-Visyon

Misyon:

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, giderek çeşitlenen uzmanlık alanlarını teknolojik gelişmeler ve yeni yaklaşımlar doğrultusunda ileri taşıyan çağdaş bir şehir planlama eğitimi vermektedir. Bu amaçla çevreye duyarlı, toplumsal ve bireysel beklentilerin farkında, etik ve estetik değerlerle donanmış, yenilikleri ve teknolojik gelişmeleri özümseyen şehir plancılarının yetiştirilmesini hedefler.

Vizyon:

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nün ana hedefleri:

  • Ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilen,
  • Çevresel, toplumsal ve kentsel sorunları belirleyerek akılcı çözümler üretebilen şehir plancıları yetiştirmek.
  • Çağdaş bir şehir planlama eğitim modelini sürdürmek ve araştırmak, uygulama alanlarında etkin konumda olmak.
Menüyü Kapat