Hakkımızda

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde, disiplinler arası işbirliğini geliştirmeyi öngören bir lisansüstü eğitim programı hedeflemektedir. Bu programa; Şehir ve Bölge Planlama, Mimarlık, Harita Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği gibi farklı disiplinlerden gelen öğrenciler kabul edilmektedir.

2013-2014 Akademik yılında İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü içinde Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Harita Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği disiplinler arası ortak “Kentsel Dönüşüm” Yüksek Lisans Programı açılmıştır. 

Menüyü Kapat